пятница, 29 апреля 2011 г.

Украинский БГ Банк сменил наименование на «Банк Первый» – BankNews

Украинский БГ Банк сменил наименование на ПАО «Банк Первый». Об этом сообщает BankNews со ссылкой на сообщение банка.

28 апреля 2011 года банк разослал своим клиентам письмо следующего содержания:
«Шановні клієнти,
Відкрите  акціонерного товариства «БГ БАНК»  повідомляє Вас про те, що 27 квітня 2011 року змінило найменування на Публічне акціонерне товариство «БАНК ПЕРШИЙ». 28 квітня 2011 року відповідний запис внесено до Державного реєстру банків.
Публічне акціонерне товариство «Банк Перший» є  правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого  акціонерного товариства «БГ БАНК». 
Відповідно до статуту Банку у новій редакції Банк має наступне офіційне найменування:
Повне найменування Банку:
- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Банк Перший»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Банк Первый»;
- англійською мовою: Public Joint-Stock Company «Bank Pershyi».
Скорочене найменування Банку:
- українською мовою – ПАТ «Банк Перший»;
- російською мовою – ПАО «Банк Первый»;
- англійською мовою – PJSC «Bank Pershyi».

Как сообщал BankNews ранее Банк Грузии в начале 2011 года продал контрольній пакет акций банка группе украинских инвесторов.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Підсумки діяльності комерційних банків України за І квартал 2011 року

28 квітня в  Асоціації українських банків відбулась прес-конференція на тему "Підсумки діяльності комерційних банків України за І квартал 2011 року". У прес-конференції взяли участь Голова Ради АУБ, народний депутат України Станіслав Аржевітін та Президент АУБ Олександр Сугоняко, повідомила прес-служба АУБ.  

Як повідомили під час прес-конференції її учасники, за перший квартал 2011 року індекс промислового виробництва становив – 9,7% (у 2010 році – 11,2%). Індекс споживчих цін становив 3,3%, (у 2010 році – 4,7%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець березня 2011 року склали 36,48 млрд. доларів США (за квартал зростання склало 1,9  млрд. доларів США).
         За даними НБУ в Україні станом на 1 квітня 2011 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 18 банків (17 – за рішенням НБУ, 1 – за рішенням суду).
Станом на 1 квітня 2011 р. обсяг активів банківської системи становив 995,0 млрд. грн., приріст з початку року склав 52,95 млрд. грн. Це зростання відбулося за рахунок росту вкладень у цінні папери, яке становило 8,8 млрд. грн. або 10,6% та наданих кредитів на 21,5 млрд. грн. (2,9%).
З початку 2011 року зобов'язання  банків зросли на 52,2 млрд. грн. і на  01.04.2011 року становили 856,6 млрд. грн. При цьому зростання коштів клієнтів банків склало  26,4 млрд. грн.
Власний капітал  банківської  системи України зріс на 710 млн. грн. і за станом на 01.04.2010 року становив 138,4 млрд. грн.  Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 1,21 млрд. грн. (0,83%).
За перший квартал 2011 року банки отримали збиток у розмірі 211,0 млн. грн. (у 2010 році збиток склав 4,4 млрд. грн.).
Облікова ставка НБУ з початку року не змінилася та складає 7,75% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зменшилися з 15,0% до 13,1% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб'єктам господарювання, зріс на 3,9%, а фізичним особам зменшився на 1,9%. 
*  *  *

       В ході прес-конференції надано аналіз показників роботи банків, для якого АУБ використала баланси 151 банка. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.04.2011 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 136 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з'ясування загальносистемних тенденцій з початку 2010 року.
      Як повідомив Президент АУБ Олександр Сугоняко, загальний обсяг активів 151 банка станом на 01.04.2011 року становив 853,0 млрд. грн., що становить 85,4% по банківській системі. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 46,16 млрд. грн., або на 5,36%.
     Структура активів індикативної групи протягом першого кварталу зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 60,38% до 58,11% у загальному обсязі активів; зросли вкладення у цінні папери з 8,99% до 9,46% та залишки на коррахунках з 10,25% до 10,76%.
     За станом на 01.04.2011 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2011 року): 58,11% (60,38%) – кредитний портфель та лізинг; 10,76%(10,25%) -  коррахунки в інших банках; 9,46% (8,99%) – інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 4,75% (4,56%) – депозити та кредити в інших банках; 4,08% (4,28%) – матеріальні та нематеріальні активи; 2,40%(2,70%) – готівка, чеки та банківські метали; 0,20%(0,18%) – інвестиції капіталу; 10,25%(8,65%) – інші активи.
     Структура кредитного портфеля за об'єктами кредитування індикативної групи станом на 01.04.2011 р. була такою: кредити юридичним особам – 68,99%(68,20%) – склали 485,0 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 24,65%(25,81%) – 173,3 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 6,36%(5,99%) – 44,7 млрд. грн.
    Структура зобов'язань з початку року також змінилася. При цьому зросла питома вага коштів до запитання з 20,33% до 21,46%; знизилася частка коштів банків з 29,91% до 27,71%.
      Станом на 01.04.2011 р. структура зобов'язань мала такий вигляд: 21,46%(20,33%)  – кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 33‚27%(33,92%) – строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 27‚71%(29,91%) – залучені строкові кошти банків; 1,84%(1,80%)  – коррахунки інших банків; 4,00%(4,30%) – субординована заборгованість;  5,86%(5,65%) – інші фінансові зобов'язання; 5,70%(4,05%) – інші зобов'язання.
      Обсяг  капіталу 151 банка на 01.04.2011 року становив 143 612,6 млн. грн., або 12 804,7 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 124 784,9 млн. грн., або 11 126,0 млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.04.2011 року становив 124 959,3 млн. грн. Зростання статутного капіталу протягом кварталу відбувалося повільними темпами та склало 1,08% (1 370,2 млн. грн.). Крім цього, ці банки малі незначний від'ємний поточний фінансовий результат, що призвело до зменшення капіталу цих банків на 373,5 млн. грн.
     Фінансовий результат за перший квартал 2011 року 151 банка становив 22,7 млн. грн. проти від'ємного фінансового результату в 4 286,7 млн. грн. в 2010 році.
     За станом на 01.04.2011 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.11 року): 80,42% (79,26%) – процентні, 10,17% (9,88%) – комісійні, 9,41% (10,87%) – інші.
     Структура процентних доходів: 55,92(59,84%) – від кредитів суб'єктам господарювання (юридичним особам); 25,63% (23,84% )- від кредитів фізичним особам; 6,68% (5,16%) – від цінних паперів; 1,70% (1,75%) – від розміщення коштів у інших банках; 10,07% (9,43%) – від інших операцій.
     Структура витрат: 44,47% (42,87%) – процентні витрати, 1,98% (1,69%) – комісійні витрати; 35,59% (27,99%) – інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 18,13% (27,51%) – створення резервів.
     Структура процентних витрат: 38,93% (37,48%) – за коштами фізичних осіб; 12,96% (13,79%) – за коштами інших банків; 10,47% (11,58%) – за залученими коштами суб'єктів господарювання (юридичних осіб); 0,60% (0,56%) – від цінних паперів; 8,43% (11,23%) – за коштами, залученими від НБУ; 5,53% (3,94%) – від коштів небанківських фінансових структур; 21,23% (19,68%) – за іншими операціями.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Главный банкир мира подтолкнул цены на золото к новому рекорду

Золото достигло нового ценового максимума – $1533 за тройскую унцию. Причина – выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который заявил, что американский Центробанк продолжит политику «дешевых денег»

Здесь можно оставить свои комментарии.

Евро на наличном рынке стоит уже больше 12 гривен

Наличный курс европейской валюты в Украине уже превысил 12 грн. Причина столь стремительного удорожания евро – уверенный рост его курса относительно американского доллара на международном валютном рынке

Здесь можно оставить свои комментарии.

четверг, 28 апреля 2011 г.

Минфин США предупредил об угрозе дефолта к началу июня

США грозит дефолт уже в начале наступающего июня, если администрация президента Барака Обамы и конгресс не смогут договориться о повышении предельного уровня государственного долга.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Эксперты МВФ пророчат азиатским рынкам застой

Рост экономики азиатско-тихоокеанского региона продолжится, однако рынкам некоторых стран может грозить застой. Об этом предупреждают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Здесь можно оставить свои комментарии.

Банк «Надра» погасит клиентам задолженности на сумму 250 млн грн

Банк «Надра» достиг соглашения с клиентами по выплате взятых обязательств. Об этом во время совещания в Министерстве юстиции сказал директор департамента маркетинга банка Анатолий Шеремета, передает корреспондент УНН.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Минфин привлек от кредиторов более 1,2 млрд. грн.

На состоявшемся вчера аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма Министерство финансов привлекло в бюджет 1,22 млрд. грн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

ПроКредит Банк возьмет в долг 200 млн. грн.

ПроКредит Банк, занимающий 57-е место по размеру активов среди украинских банков, намерен выпустить облигации на 200 млн. грн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Европейские банки ужесточают правила кредитования

Европейский Центробанк сообщил, что в первом квартале банки ужесточили правила кредитования для компаний еврозоны, так как спрос на кредиты продемонстрировал «заметный» рост

Здесь можно оставить свои комментарии.

НБУ: Дефицит платежного баланса Украины в марте превысил $0,5 млрд.

По итогам прошлого месяца сальдо платежного баланса Украины было отрицательным и составило $0,5 млрд.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Банк «Форум» сменил топ-менеджера

Входящий в двадцатку крупнейших финучреждений страны банк «Форум» с 29 апреля возглавит Вадим Березовик

Здесь можно оставить свои комментарии.

Коломойский и Боголюбов вложили в ПриватБанк 1,3 млрд. грн.

Акционеры ПриватБанка решили не выплачивать дивиденды за 2010 год и направить 95% прибыли, полученной «Приватом» в 2010 году, на увеличение капитала банка

Здесь можно оставить свои комментарии.

Национальный депозитарий Украины сменил топ-менеджмент

Акционеры Национального депозитария Украины поменяли главу наблюдательного совета и председателя правления финучреждения

Здесь можно оставить свои комментарии.

среда, 27 апреля 2011 г.

Китайский юань вырос до новой рекордной отметки по отношению к доллару

Обменный курс китайской национальной валюты достиг новой рекордной отметки по отношению к доллару США. Согласно данным валютной биржи Китая, курс юаня в среду вырос на 77 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем и составил 6,509 юаня за один американский доллар.

Национальная валюта КНР начала заметно укрепляться после того, как 19 июня 2010 года Народный банк Китая выступил с заявлением о намерении активизировать реформу механизма обменного курса юаня, повышая его гибкость. Китай начал эту реформу в июле 2005-го, сняв тогда жесткую привязку юаня к доллару.

Ряд западных стран, особенно США, постоянно оказывают давление на Китай, требуя от него ревальвации юаня. Пекин в свою очередь заявляет, что будет продолжать постепенную реформу механизма обменного курса своей валюты и не допустит давления со стороны в этом вопросе.

Накануне Народный банк Китая заявил о намерении продолжать политику по интернационализации юаня путем расширения масштабов использования национальной валюты при расчетах по операциям в приграничной торговле.

Банки.ру

Здесь можно оставить свои комментарии.

Карты нам в руки

НБУ констатировал прирост как общего количества платежных карт, так и активных карт в первом квартале этого года. Банкиры уверены, что в целом год будет удачным для данного банковского продукта, а особенно динамично вновь будут развиваться кредитные карты.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Нацбанк не собирается ограничивать гривню

Национальный банк Украины намерен либерализовать осуществление торгов валютой на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацбанка Юрий Колобов.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Крупнейший швейцарский банк заработал $2 млрд.

Чистая прибыль крупнейшего банка Швейцарии – UBS – сократилась на 18%

Здесь можно оставить свои комментарии.

НБУ оставил временную администрацию в банке «Столица»

Национальный банк продлил действие временной администрации в банке «Столица», подконтрольного президенту одноименной корпорации Валентину Исаку

Здесь можно оставить свои комментарии.

Госдолг еврозоны достиг исторического максимума

Совокупный госдолг стран еврозоны превысил 85% ВВП. Причем установленный норматив соотношения госдолга к ВВП в 60% превысили не только проблемные периферийные государства, но и страны с крупнейшими экономиками региона – Германия, Франция и Великобритания

Здесь можно оставить свои комментарии.

Украинская «дочка» российского банка ВТБ нарастила прибыль почти в 2 тыс. раз

По итогам первого квартала 2011 года чистая прибыль украинского ВТБ Банка достигла 117,5 млн. грн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Украинская «дочка» немецкого Commerzbank получила почти 300 млн. грн. убытка

Банк Форум, подконтрольный одному из крупнейших в Германии Commerzbank, закончил первый квартал с убытком в 297,6 млн. грн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Страховщик Рината Ахметова собрал более 80 млн. грн. страховых премий

Страховая компания «Аска», подконтрольная группе СКМ Рината Ахметова, в январе-марте этого года увеличила объем собранных премий на 14,5%

Здесь можно оставить свои комментарии.

вторник, 26 апреля 2011 г.

Банк братьев Буряков сократил прибыль на треть

Первый квартал 2011 этого года Брокбизнесбанк, принадлежащий народному депутату Александру Буряку и его брату Сергею, закончил с чистой прибылью 12,5 млн. грн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

УКБС не допустил уничтожение ипотеки

При поддержке Национального банка Украины Ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз» удалось убедить Парламент о необходимости отклонения законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обращения взыскания на предмет ипотеки на основании исполнительной надписи нотариуса». Об этом FINANCE.UA сообщила пресс-служба УКБС.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Ипотека для белых. Кредиты на жилье брать некому

Получить кредит на жильё становится проще. Банки смягчили условия кредитования, но из-за суровых требований к заёмщикам ипотека не скоро снова станет массовой.

Получить кредит на жильё становится проще

«Не советую брать кредит в моём банке» – так летом 2010 года ответил председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин на вопрос корреспондента Фокуса о том, какие ставки по ипотеке предлагает его финучреждение. Этой шуткой банкир проиллюстрировал невесёлую реальность: банки, в том числе и Укрсоцбанк, выдавали кредиты по ставке почти 30% годовых с первоначальным взносом, достигавшим около половины стоимости жилья. А многие гиганты финансового рынка и вовсе перестали кредитовать. Этой весной у Тимонькина поводов для подобной иронии нет – менее чем за год ставки по ипотеке упали вдвое, достигнув почти докризисной величины. А количество кредитующих банков за 12 месяцев увеличилось с 8 до 24. Так, Укрсоцбанк кредитует под 14,9-16,9% годовых, Credit Agricole (Индэкс-банк) – под 16,5-17%, а ВТБ Банк с 11 апреля снизил ставки до 17-18% годовых. Правда, речь идёт исключительно о кредитах в гривне. Одалживать в иностранной валюте банки не спешат: требования НБУ к клиентам по таким займам слишком жёсткие.

Брать некому

Несмотря на то, что условия ипотечных кредитов улучшаются, желающих одолжить на покупку квартиры или дома пока немного. «За весь март у нас было 10 заёмщиков по ипотеке, – рассказывает Борис Тимонькин, банк которого ранее был одним из лидеров на рынке жилищного кредитования. – И это уже хорошо, учитывая, что в марте прошлого года был всего один». Не особо увеличивается и общий кредитный портфель физлиц: по данным Ассоциации украинских банков, его объём только за февраль упал на 3 млрд. грн.

Главная причина небольшого спроса на кредиты – невозможность документально подтвердить достаточный для получения займа доход. Ведь если раньше финучреждения принимали в расчёт все доходы, в том числе и зарплату «в конверте», то теперь теневой заработок учитывают лишь в исключительных случаях. Дело в требованиях НБУ, которые делают выдачу кредитов заёмщикам с неподтверждённым доходом невыгодной для финучреждений.

«Под такой кредит банк должен сформировать резервы в размере до 100%, – рассказывает Александр Борщевич, начальник управления ипотечного кредитования ВТБ Банка. – То есть, условно говоря, чтобы выдать одну гривну, мы должны купить на рынке две. Одну предоставить заёмщику, а вторую разместить на корреспондентском счёте НБУ как резерв. Вы представляете какими «золотыми» тогда станут кредиты?».

ВТБ Банк возобновил выдачу ипотечных ссуд в конце июля 2010 года и с этого момента уже не раз улучшал условия кредитования, снижая процентные ставки и размер первоначального взноса, при этом требования для заёмщиков оставляя довольно жёсткими. Благодаря этому качество нового кредитного портфеля на порядок выше докризисного: просроченные платежи есть менее чем у 1% клиентов. По старым займам, до проведения программы реструктуризации, просрочка достигала 10-12%. Такая же ситуация и в банке Credit Agricole (Индэкс-банк), который выдал с начала года уже 100 ипотечных кредитов. Цифра небольшая, если учесть, что до кризиса почти столько же выдавали за месяц. Как рассказала Галина Жукова, член правления, директор по розничному бизнесу и сети банка, оздоровлению кредитных портфелей помогло и то, что сейчас банки начали более активно сотрудничать с кредитными бюро. «Если у человека негативная кредитная история, это практически всегда «стоп» для получения кредита», – объясняет она. Тем более что сейчас узнать о финансовых грешках клиента стало намного проще, чем пару лет назад. «В кризис кредитные бюро обработали огромный массив информации, – рассказывает Александр Борщевич из ВТБ Банка. – Раньше каждый банк держал её при себе, не хотел делиться, а теперь многие поняли, что это действенный инструмент».

Уменьшил количество потенциальных заёмщиков и уход с рынка недвижимости спекулянтов, которые за кредитные деньги приобретали квартиры для последующей перепродажи. По оценкам собеседников Фокуса, таких клиентов в украинской ипотеке было около 20%.

Семья и деньги

В банке Credit Agricole Кредитный комитет, орган, который принимает решения о том, выдавать деньги или нет, заседает три раза в неделю. Каждый член комитета получает на руки распечатку своеобразного личного финансового дела желающего получить кредит. Главное в этом документе – количество баллов, набранных клиентом. Как и в других банках, в Credit Agricole заёмщиков оценивают по десяткам параметров, среди которых образование, семейное положение, стаж работы и наличие детей. Все эти факторы, казалось бы, мало имеющие отношение к заработкам человека, напрямую влияют на решение о получении займа. «Семейное положение банки учитывают обязательно, – рассказывает Галина Жукова. – Люди, состоящие в браке, более ответственно относятся к выплате долгов, а самые надёжные заёмщики – это семьи с одним-двумя детьми».

Повышает шансы на получение кредита и солидный стаж работы в одной и той же компании, а особенно карьерный рост. «Этот фактор говорит о том, что клиента ценят на работе, и он вряд ли будет первым, кого уволят в случае кризиса, – поясняет банкир. – Правда, это не касается людей пенсионного возраста: они, как правило, в трудные времена первыми попадают под сокращение».

Важным критерием оценки является и то, какую часть дохода прокредитованному клиенту придётся ежемесячно отдавать банку. «Раньше в займе не отказывали даже в том случае, если платёж по кредиту составлял 80% дохода клиента, – рассказывает банкир, – теперь это соотношение во многих банках уменьшилось до 50-60%».

Но если в Украине подобные системы проверки применяются только лишь для принятия решения о выдаче кредита, то в других странах по результатам анализа даже рассчитывается ставка по ипотечным займам. Дмитрий Крепак, заместитель председателя правления Первого Украинского Международного Банка, рассказывает, что чем большую сумму баллов набирает клиент, тем под меньший процент он получает кредит. Банкир знает о системе не понаслышке: он жил несколько лет в Соединённых Штатах, и в 2005 г. лично брал в кредит $180 тыс. на покупку дома по ставке 4,75% годовых. Причём, уровень платёжной дисциплины Крепака, оценивали, в том числе, и по тому, насколько аккуратно он расплачивался по коммунальным счетам. «Всего один лишь раз я задержал платеж за электричество, а это уже стало поводом к тому, что ставку по кредиту мне повысили на 0,05%», – вспоминает банкир.

Ипотечное далёко

Для украинских заёмщиков такая система выдачи ипотечных кредитов – пока лишь мечта. Возможно, уже летом её запустит ВТБ Банк, материнский банк которого в России – ВТБ 24 – уже снижает процентные ставки для клиентов, набравших большее количество баллов при проверке. Правда, у нас такое кредитование начнётся с потребительских займов, а когда дойдёт до ипотеки – пока неизвестно.

В этом сегменте в ближайшие годы требования к финансовому состоянию клиентов по-прежнему будут очень жёсткими, предупреждает Евгений Демянов, директор департамента продуктов и маркетинга для частных клиентов Райффайзен банка Аваль. По его прогнозу, послаблений стоит ждать только в части ставок по кредитам. «К осени они упадут до 14-15% годовых в гривне», – считает он. А вот массовым кредитование жилья станет ещё не скоро. Экс-глава Ощадбанка Анатолий Гулей полагает, что для восстановления объёмов кредитования на уровне 2008 года банковской системе понадобится не менее 8 лет. «Именно столько экономика страны будет выходить из кризиса», – резюмирует он.

Фокус

Здесь можно оставить свои комментарии.

Индекс Украинской биржи незначительно вырос на открытии

С утра торги на Украинской бирже открылись в «зеленой зоне» благодаря позитивной внешней конъюнктуре, через пять минут после начала сессии индекс УБ показал рост на уровне 0,3%

Здесь можно оставить свои комментарии.

Россияне вложат в украинский Сбербанк более $100 млн.

Крупнейшее российское финучреждение – Сбербанк России – вложит в свою украинскую «дочку» около $107 млн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

МВФ: Через 5 лет Китай может обогнать США по размеру экономики

По оценкам аналитиков Международного валютного фонда, американская экономика может уступить первенство Китаю уже в 2016 году

Здесь можно оставить свои комментарии.

Цена на золото вновь побила рекорд

Цена на золото, достигнув отметки в 1515 долларов, в понедельник продолжает свой рекордный рост девятую сессию подряд на фоне ускорения инфляции и снижения курса доллара по отношению к мировым валютам, свидетельствуют данные бирж

Здесь можно оставить свои комментарии.

НБУ: Доля иностранного капитала в украинских банках выросла

К началу апреля доля иностранного капитала в банковской системе Украины достигла 41,5%

Здесь можно оставить свои комментарии.

В марте Национальный банк приобрел более 90 кг золота

К началу апреля в золотовалютных резервах Нацбанка было 27 647,9 кг золота

Здесь можно оставить свои комментарии.

Прибыль ПУМБа в первом квартале сократилась более чем в 3 раза

Первый украинский международный банк, подконтрольный группе СКМ Рината Ахметова, в январе-марте 2011 года заработал 8,4 млн. грн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Проблемный Родовид Банк сократил убыток в восемь раз

По итогам первого квартала Родовид Банк зафиксировал чистый убыток в размере 393 млн. грн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

воскресенье, 24 апреля 2011 г.

С 1 января 2012 года ИТ-услуги в Украине подорожают на 20% – HITech.Expert

Только 25 народных депутатов Украины выступили против инициативы украинского правительства Николая Азарова обложить оказание услуг в сфере информатизации налогом на добавленную стоимость. Об этом сообщает HITech.Expert со ссылкой на результаты парламентского голосования в первом чтении законопроекта №8321, которое состоялось 21 апреля 2011 года. 

236 голосами украинские парламентарии поддержали предложение правительства, которое возвращает механизм налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по оказанию услуг в сфере информатизации и прочих услуг консультационного характера.

В частности законопроектом предусмотрено исключить из налогового кодекса Украины подпункт 196.1.14 пункта 196.1 статьи 196, который ссылался на  подпункт «в» пункта ст.186.3, в котором определен перечень операций, которые не являются объектом налогообложения НДС (консультационные, юридические, адвокатские, бухгалтерские, аудиторские, а также услуги по розработке, поставке и тестированию программного обеспечения, по обработке данных и предоставлению консультаций по вопросам информатизации, предоставлению информации и других услуг в сфере информатизации, в тому числе с использованием компьютерных систем).

Интересно, что законопроект был принят по упрощенной процедуре рассмотрения. В законопроекте не указана дата, когда вступают в силу новые правила, однако правительство требует его скорейшего принятия, ссылаясь на то, что из-за введения льгот по налогообложению НДС бюджет терпит существенные потери, не указывая их размер.

Эксперты компании Paudis обращают внимание на то, что согласно подпункту 4.1.9 пункта 4.1 статьи 4 Налогового кодекса Украины налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться на протяжении бюджетного года.

По мнению HITech.Expert, цены на услуги ИТ-компании и прочих ныне льготируемые виды деятельности повысятся со следующего года на 20%, поскольку компании переложат дополнительную налоговую нагрузку на плечи клиентов.

Как сообщало агентство BankNews в парламенте сейчас рассматривается пакет поправок в налоговый кодекс Украины, котрый предоставляет серьезный пакет льгот для крупного бизнеса. В частности законопроектом №8217 предложено освободить от уплаты НДС инжиниринговые услуги, освободить от денежной уплаты на таможне акциза и НДС при ввозе спирта, нефти, и нефтепродуктов (путем выдачи налогового векселя), освободить от уплаты штрафов производителей алкоголя за несвоевременную регистрацию плательщиками акцизного сбора, освободить компании по управлению имуществом доверителей от необходимости ведения персонализированного учета имущества в доверительном управлении, освободить компании, которые закупают зерно в госрезерв, а также ипортируют зерно в Украину от уплаты НДС, освободить от уплаты НДС проекты по строительству церковных объектов, освободить от уплаты НДС на таможне товаров и оборудования, которые необходимы для строительства церковных объектов, предоставить льготы компании «Киевгорстрой» в части сбора средств от плательщиков налогов дл финансирования строительства.

Здесь можно оставить свои комментарии.

пятница, 22 апреля 2011 г.

Нардеп: Осенью гривна может упасть до 11 гривен за доллар

Уже осенью курс гривны к доллару может упасть до 11 гривен за доллар, считает народный депутат (фракция БЮТ) Наталия Королевская, сообщает Korrespondent.net.

«Мы инициируем создание в Верховной Раде Следственной  комиссии по расследованию фактов возврата налога на добавленную стоимость», — заявила она.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, комментируя данные по увеличению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины, обратила внимание на несколько экономических факторов, которые приняли постоянную угрожающую тенденцию.

«Только за январь-февраль 2011 года отрицательное сальдо внешней торговли Украины превысило 2 млрд грн. Это самый высокий показатель, начиная с кризисного 2008 года. В нашу страну все больше завозится импортных товаров, при этом наблюдается падение экспорта», — сказала парламентарий.

При этом она сообщила, что украинская промышленность производит все меньше конкурентного продукта, который может быть достойно представлен на внешних рынках.

Вместе с тем, по мнению народного депутата, если не принять срочных мер, то дальнейшее увеличение отрицательного сальдо торгового баланса Украины приведет к девальвации гривны.

«Если негативная тенденция сохранится, то уже осенью курс гривны к доллару упадет до 11 гривен за доллар. К таким результатам приведет политика власти, при которой экспорт в Украине перешел в ручное регулирование. Автоматическое возмещение НДС получили 30 компаний из почти 2 тысяч, подавших заявки», — считает Королевская.

По ее словам, подавляющее большинство экспортеров, которые представляли Украину на внешних рынках и приносили в страну валюту, сегодня парализованы «ручным управлением возврата налога на добавленную стоимость и ручным управлением экспортными потоками».

Также депутат считает, что продолжение такой политики приведет не только к резкому к сокращению количества украинских товаров на внешних рынках, но и к массовому закрытию отечественных предприятий, выпускающих продукцию на экспорт.

«Поэтому мы инициируем создание в Верховной Раде Следственной комиссии по расследованию фактов возврата налога на добавленную стоимость», — заявила Наталия Королевская.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Евро будет по 12?

В Украине сохраняется тенденция удорожания европейской национальной валюты. С начала апреля она в отношении гривни выросла на 1,5%, сейчас средний курс ее продажи составляет 11,53 грн., покупка – 11,38 грн. При таком развитии ситуации вполне реально, что к началу лета евро достигнет планки 12 грн. Но не стоит паниковать, нужно учитывать тот фактор, что евро в последнее время неоднократно устраивал валютные качели, демонстрируя свою нестабильность. Если курс и достигнет психологической отметки 12 грн., то это будет временное явление. Максимальный диапазон изменения курса в ближайшие месяцы – 11,1-12 грн./евро, минимальный – 11,3-11,7 грн./евро.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Ъ: Банки не удержали прибыль

Банки не смогли поддержать уровень прибыльности первых двух месяцев этого года и в марте снова, как в предыдущие два года, показали убытки, закончив I квартал с потерей 210 млн грн. Причиной столь негативного результата стал необычно резкий рост резервов и административных расходов.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Швейцарские банки резервируют собственный капитал

Правительство Швейцарии приняло закон, который уменьшит экономические риски в случае коллапса двух системообразующих институтов – UBS и Сredit Suisse. Теперь этим банкам придется довести уровень резервирования собственного капитала до 19%.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Лукашенко хочет вернуть единый обменный курс рубля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Нацбанка и правительства в кратчайшие сроки обеспечить возврат к единому обменному курсу белорусского рубля.

Здесь можно оставить свои комментарии.

В Минфине убеждены, что вероятность дефолта в Украине равна нулю

В Украине нет никаких оснований для дефолта, заявил директор Департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Министерства финансов Украины Сергей Макацария во время круглого стола, организованного Международным Фондом Блейзера при участии ведущих экспертов и аналитиков.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,3% после открытия

С утра торги на Украинской бирже открылись в «зеленой зоне» благодаря позитивной внешней конъюнктуре, через пять минут после начала сессии индекс УБ показал рост на уровне 0,3%

Здесь можно оставить свои комментарии.

Прибыль American Express в первом квартале выросла на 33%

Крупнейший игрок рынка платежных карт США – компания American Express – в январе-марте 2011 года получила $1,2 млрд. прибыли

Здесь можно оставить свои комментарии.

В марте украинские банки получили более 400 млн. грн. убытка

Первые три месяца 2011 года украинская банковская система закончила с убытком в 210,8 млн. грн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

«Плохой» банк получил новых кураторов из Минфина

Наблюдательный совет Родовид Банка, который вскоре будет преобразован в банк «плохих» активов, возглавила директор департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Татьяна Сысоева

Здесь можно оставить свои комментарии.

Где Нацбанк хранит золотовалютные резервы

Около 40% международных резервов Украины размещены на депозитах и текущих счетах в иностранных банках

Здесь можно оставить свои комментарии.

четверг, 21 апреля 2011 г.

Стремительную динамику рынка кредитования, скорее всего, мы увидим уже в следующем году

С началом кризиса практически все банки вынужденно прекратили активное кредитование представителей малого и среднего бизнеса. В результате сформировался огромный неудовлетворенный спрос. Но эксперты предрекают наступление очередной оттепели для отечественных МСБ еще до конца этого года

Здесь можно оставить свои комментарии.

Нацбанк договорился с Вашингтоном о стабильном курсе

В ходе переговоров с представителями Международного валютного фонда руководство Нацбанка согласовало шаги по либерализации валютного рынка: НБУ намерен создать условия для появлени т. н. валютных свопов – возможности для банков конвертировать свою валюту в гривну при помощи центробанка. По мнению экспертов, появление валютных свопов приведет к снижению кредитных ставок.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Goldman Sachs получил $2,7 млрд. прибыли

Чистая прибыль американского банка в первом квартале 2011-го сократилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года

Здесь можно оставить свои комментарии.

Белорусская банковская система на четверть принадлежит иностранцам

Доля иностранного капитала в уставных фондах белорусских банков составила 24,2%

Здесь можно оставить свои комментарии.

S&P: От реструктуризации долга Греции могут пострадать банки Кипра

По мнению аналитиков Standard & Poor's, в случае реструктуризации Грецией своего долга, пострадают кипрские банки. Некоторые из этих финучреждений имеют дочерние банки в Украине

Здесь можно оставить свои комментарии.

Ощадбанк в первом квартале получил более 126 млн. грн. прибыли

В первом квартале 2011 года чистая прибыль Ощадбанка сократилась на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го

Здесь можно оставить свои комментарии.

Минфин взял взаймы еще 2,6 млрд. гривен

По итогам первичного размещения облигаций внутреннего госзайма Министерство финансов привлекло в бюджет более 2,6 млрд. гривен

Здесь можно оставить свои комментарии.

Возвращать деньги вкладчикам Родовид Банка начнут с 22 апреля

С сегодняшнего дня Ощадбанк начал регистрировать вкладчиков «Родовида» для выплаты депозитов. Деньги начнут возвращать с 22 апреля

Здесь можно оставить свои комментарии.

Австрийские собственники «Аваля» и Эрсте Банка испытывают нехватку капитала

По данным австрийского Центробанка, крупнейшие банки этой страны, среди которых Erste Group Bank AG и Raiffeisen Bank International AG, испытывают нехватку капитала

Здесь можно оставить свои комментарии.

среда, 20 апреля 2011 г.

Стоимость унции золота пробила планку в $1,5 тыс.

Цены на золото на торгах в Гонконге 20 апреля достигли нового исторического рекорда, превысив психологически важную отметку в $1,5 тыс. долларов за тройскую унцию

Здесь можно оставить свои комментарии.

Эксперты: Потребность Белоруссии в валюте в 2011 году – 8-11 млрд долларов

Потребность Белоруссии в валюте в 2011 году составляет 8-11 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованной 19 апреля аналитической записке по Белоруссии экспертов банка Raiffeisen.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Банкам прописали пилюли

По информации НБУ, на территории Украины в 2010 г. от мошеннических операций с платежными картами понесли убытки 43 банка. Количество мошеннических операций с использованием платежных карт составило 2,91 тыс., что по сравнению с прошлым годом на 7,22 тыс. случаев меньше.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Деньги – вечером

Банки продолжают инвестировать в ОВГЗ, несмотря на активизацию кредитования экономики. За январь – март 2011 г. портфель кредитов, выданных юридическим лицам, стал "толще" на 21,3 млрд грн. Впрочем, судя по всему, для банковского сектора все еще характерна избыточная ликвидность.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Девальвация белорусского рубля неизбежна

Белоруссия стоит перед необходимостью провести девальвацию своей валюты в связи с увеличивающимся дефицитом текущего счета платежного баланса и падением золотовалютных резервов, несмотря на все меры, предпринимаемые местными властями, считает глава Сбербанка России Герман Греф.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Свободный рубль

Нацбанк Белоруссии частично либерализовал курс национальной валюты. Фактически белорусский рубль уже потерял половину своей стоимости

Здесь можно оставить свои комментарии.

Торги на украинском рынке акций открылись нейтрально

С утра украинский рынок акций демонстрирует неуверенный позитив, отыгрывая снижение второй половины торговой сессии понедельника

Здесь можно оставить свои комментарии.

НБУ: Банкам придется списать с балансов проблемные активы

Национальный банк намерен обязать банки перевести их проблемные активы с балансовых во внебалансовые

Здесь можно оставить свои комментарии.

Goldman Sachs получил $2,7 млрд. прибыли

Чистая прибыль американского банка в первом квартале 2011-го сократилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года

Здесь можно оставить свои комментарии.

Экс-замминистра финансов перешел на работу в ВТБ Банк

Андрей Кравец, занимавший до февраля 2011 года пост заместителя министра финансов Украины, назначен замглавы правления ВТБ Банка

Здесь можно оставить свои комментарии.

Кредобанк закончил первый квартал с убытком в 38 млн. грн

Чистый убыток Кредобанка в январе-марте 2011 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2010-го в 4 раза

Здесь можно оставить свои комментарии.

вторник, 19 апреля 2011 г.

Реформы могут поднять Украину со дна рейтинга Doing Business

Упрощение разрешительных процедур для строительного бизнеса, заложенное в принятом недавно законе «О регулировании градостроительной деятельности», а также кодификация фискального законодательства в Налоговом кодексе могут позволить Украине улучшить свои позиции в рейтинге простоты ведения бизнеса Doing Business 2012, релиз которого ожидается в ноябре 2011 года. Такое мнение высказала главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Банки Великобритании потеряли конкурентное преимущество

Британским кредитным организациям стоит ждать сокращения доходности своих инвестиций, пишет во вторник «РБК daily» со ссылкой на The Financial Times.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Объемы банковского кредитования в 2011 году вырастут на 10%

Рост кредитного портфеля украинских банков по итогам 2011 года ожидается на уровне около 10%

Здесь можно оставить свои комментарии.

Российские банкиры предрекают девальвацию белорусского рубля

Бывший министр экономразвития России Герман Греф считает, что руководству Беларуси не удастся избежать обесценивания национальной валюты

Здесь можно оставить свои комментарии.

Прибыль американского банка Citigroup снизилась до $3 млрд.

За первый квартал 2011 года прибыль банка Citigroup снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го

Здесь можно оставить свои комментарии.

Standard & Poor’s усомнилось в платежеспособности США

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s изменило прогноз по рейтингу США на негативный

Здесь можно оставить свои комментарии.

ОТП Банк выплатит своим акционерам 500 млн. грн. дивидендов

ОТП Банк направит на выплату дивидендов 89% прибыли полученной за 2010 год

Здесь можно оставить свои комментарии.

Родовид Банку разрешили увеличить капитал

ГКЦБФР решила зарегистрировать увеличение уставного капитала Родовид Банка на 3,95 млрд. грн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

понедельник, 18 апреля 2011 г.

Центробанк Китая повышает резервные требования к банкам

Народный банк Китая с 21 апреля повышает резервные требования к банкам по депозитам в национальной валюте на 0,5 процентного пункта.

Здесь можно оставить свои комментарии.

НБУ отмечает растущую актуальность использования нацвалют стран СНГ во взаимной торговле

Использование национальных валют стран СНГ в торговле становится все более актуальным, но прогресс в этом направлении сдерживается рядом объективных факторов, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Игорь Соркин.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Нацбанк Беларуси перестал продавать золото за местную валюту

Белорусский Центробанк приостановил продажу драгметаллов за национальную валюту. Теперь золотой или серебряный слиток можно приобрести только за американские доллары

Здесь можно оставить свои комментарии.

Украинские страховщики собрали 13,3 млрд. грн. премий

Объем чистых премий, собранных страховщиками в 2010 году, вырос по сравнению с 2009-м на 5,3%

Здесь можно оставить свои комментарии.

На следующей неделе золото продолжит бить ценовые рекорды

По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, холото на следующей неделе может снова обновить рекорды

Здесь можно оставить свои комментарии.

Швейцария согласилась выдавать информацию о своих клиентах из 10 стран

Парламент Швейцарии согласился выдавать информацию о своих клиентах, если этого будут требовать ведомства 10 стран. Среди этих стран ряд европейских государств, Япония, Канада, Уругвай и Казахстан. России и Украины в этом списке нет

Здесь можно оставить свои комментарии.

Нуриэль Рубини: Дефолт Греции – вопрос времени

Один из самых известных экономистов мира Нуриэль Рубини считает, что Греции не избежать проблем с платежеспособностью

Здесь можно оставить свои комментарии.

НБУ: Выплаты вкладчикам «Родовида» через Ощадбанк начнутся 23 апреля

Первые выплаты вкладчикам Родовид Банка стартуют через неделю. Свои депозиты люди смогут забрать через одно из 450 отделений Ощадбанка

Здесь можно оставить свои комментарии.

НБУ: В 2010 году жертвами карточных мошенников стали 43 банка

В прошлом году от карточных мошенников пострадали 43 украинских банка. При этом количество мошеннических операций с использованием платежных карт по сравнению с 2009-м уменьшилось почти в 3,5 раза

Здесь можно оставить свои комментарии.

ПриватБанк в январе-марте нарастил прибыль вдвое – до 435 млн. грн.

Прибыль крупнейшего финучреждения Украины – ПриватБанка – в январе-марте этого года выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2010-го

Здесь можно оставить свои комментарии.

суббота, 16 апреля 2011 г.

Количество банков-членов УФБ в 2010 году сократилось на 12% – BankNews

Количество банков-членов Украинской фондовой биржи (УФБ) в 2010 году сократилось на 12% с 25 до 22 банков. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на данные УФБ. Всего по состоянию на начало 2011 года у биржи насчитывалось 65 участников.
Из состава участников биржи в 2010 году было исключено 4 банка (Восточно-европейский банк, Укрпромбанк, банк «Синтез» и «Райффайзен Банк Аваль»). Новым членом УФБ в 2010 году стал Апекс-банк.
В 2009 году 4 украинских банка перестали быть членами УФБ: банк «УФГ», банк «Европейский», банк «Морской», банк «Владимирский». В 2008 году банк регионального развития также перестал быть членом УФБ.
По итогам 2010 года объем торгов на бирже сократился по сравнению с 2009 годом на 7,5% до 54,39 млн. грн. Было заключено более 6,5 тыс. сделок. 
Из финансовых учреждений в листинге УФБ находятся только акции банка «Таврика».
Украи́нская фо́ндовая би́ржа — первый на Украине организованный рынок ценных бумаг. Зарегистрирована 29 октября 1991 года в форме закрытого акционерного общества (ЗАО). С июня 1998 года по апрель 2008 года имела статус саморегулируемой организации. Член Исполнительного комитета Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж.
Имеет 3 филиала: в Ивано-Франковске, Симферополе и Харькове.
УФБ играла важную роль в процессах приватизации на Украине. В 1993 году именно на ней началась денежная приватизация с применением биржевого механизма ценообразования.
На сегодня роль на фондовом рынке Украины существенно снизилась. Лидерство перешло к ПФТС и «Украинской бирже».
По итогам 2010 года чистая прибыль УФБ составила 0,6 млн. грн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

пятница, 15 апреля 2011 г.

Налоговики раскапывают «налоговые ямы»

Налоговая милиция грозится в 2011 году выполнить свои функции, а именно: активизировать борьбу с «налоговыми ямами» и возмещением фиктивного НДС, ликвидировать конвертационные центры. В результате Государственная налоговая служба рассчитывает увеличить поступления в бюджет минимум на 11 млрд грн. Эксперты считают, что усложнение условий ведения бизнеса и жесткое административное давление налоговиков, наоборот, побуждают предприятия уходить в тень.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Перед траншеей

В ходе расширенного совещания в Кабмине, предваряющего отъезд украинских чиновников в Вашингтон на встречу с руководством Международного валютного фонда, было зафиксировано невыполнение украинской стороной целого ряда основных требований МВФ. Фактически, критерии программы stand by, обуславливающие предоставление очередного транша фонда, выполнили только в Национальном банке. Однако для возобновления финансирования этого, очевидно, будет недостаточно.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Смогут ли кредиты в русских рублях возродить украинский рынок ипотечного кредитования

Цена вопроса

На текущий момент российский банковский сектор имеет большую рублевую ликвидность и ему очень интересно часть этой ликвидности израсходовать на кредитование в Украине. Это позволило бы ему получить больше преференций от украинской экономики. В то же время и украинский рынок кредитования заинтересован в этих деньгах, прежде всего, рынок ипотечного кредитования.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Египет просит США списать ему 3,6 миллиарда долларов долга

Египет обратился к США с просьбой о списании государственного долга с целью оказания поддержки новому правительству в создании новых рабочих мест для молодежи и возобновления экономического роста.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Материнская компания «Дженерали Гарант» осталась без главы

Президент группы Generali – материнской компании украинского страховщика «Дженерали Гарант» – Чезаре Джеронци уходит со своего поста

Здесь можно оставить свои комментарии.

Эксперты: К концу года стоимость золота может превысить $1,6 тыс.

По прогнозам консалтинговой компании GFMS Ltd, цены на золото могут превысить $1600 за тройскую унцию в конце 2011 года. Этому будет способствовать высокий спрос со стороны инвесторов

Здесь можно оставить свои комментарии.

Резервы Китая достигли рекордной отметки в 3 триллиона долларов

Обладатель крупнейших валютных резервов в мире – Китай – установил очередной рекорд. Резервы этой страны перешагнули отметку в $3 трлн.

Здесь можно оставить свои комментарии.

Украинские страховщики собрали 13,3 млрд. грн. премий

Объем чистых премий, собранных страховщиками в 2010 году, вырос по сравнению с 2009-м на 5,3%

Здесь можно оставить свои комментарии.

 

Введите свой e-mail: